Klik hier om naar het gastenboek te gaan

Home Nieuws Gastenboek Oorzaken Diagnose Fibromyalgie Score Risicofactoren Fibromyalgie Symptomen Fibromyalgie Behandeling Fibromyalgie & Medicatie Fibromyalgie & Voeding Fibromyalgie & Vitaminen ME/CVS 10 dingen.... Praktische tips Tips om beter te slapen
Radboudumc onderzoek...

Het Radboudumc in Nijmegen gaat een groot nationaal onderzoek doen naar de pijngevoeligheid van Nederlanders. Dat moet leiden tot betere behandelingen voor mensen die voortdurend pijn hebben, maakte het academisch ziekenhuis woensdag bekend.

Een vitamine D-tekor...

Vitamine D is een vetoplosbare vitamine welke onder invloed van zonlicht kan worden aangemaakt in de huid. Alleen in de periode mei tot en met oktober is de zon krachtig genoeg om te zorgen voor een adequate vitamine D aanmaak. Enkele voedingsmiddelen leveren daarnaast ook vitamine D, helaas is het vrijwel onmogelijk om voldoende vitamine D uit deze voedingsmiddelen te halen. Om die reden zijn we voor een goede vitamine D voorziening afhankelijk van vitamine D uit voedingssupplementen.

Afweersysteem darmen...

Het afweersysteem in de darmen kan een stof aanmaken die ervoor zorgt dat miljarden bacteriën die in het orgaan leven getolereerd worden. De stof komt onder andere vrij bij de afbraak van het aminozuur 'tryptofaan', dat zit in vlees, bananen, brood en kaas. Dit ondervonden onderzoekers van de afdeling Maag-, Lever- en Darmziekten van het Erasmus MC.

Naar boven

Untitled Document
Een vitamine D-tekort in relatie tot vermoeidheidsklachten

Een vitamine D-deficiëntie is een veel voorkomend probleem en wordt geassocieerd met onder andere vermoeidheidsklachten, maar ook met andere symptomen zoals hoofdpijn, spierpijn, een gevoel van zwakte, depressieve gevoelens en verminderde cognitieve prestaties. Vermoeid zijn is een veelvoorkomende klacht in de eerstelijnszorg. Artsen behandelen deze symptomen regelmatig met onder andere vitamine D.

In een nieuwe studie(1) is de relatie tussen een vitamine D-tekort en vermoeidheidsklachten onderzocht om eerder gevonden onderzoeksresultaten te kunnen bevestigen. De studie is uitgevoerd onder 120 volwassen mannen en vrouwen met een vitamine D-deficiëntie (een 25(OH) vitamine D-status

De FAS test werd bij aanvang van het onderzoek afgenomen om de ernst van de vermoeidheidsklachten in kaart te kunnen brengen. Vier weken na het toedienen van de eenmalige dosis vitamine D werd de test nogmaals afgenomen. Hierbij was er een duidelijke verbetering waarneembaar in de vitamine D groep in vergelijking tot placebo. De verbeteringen in de FAS test werden geassocieerd met een toename van het 25(OH) vitamine D-gehalte in het bloed.

Ook deze studie laat zien dat een lage vitamine D-status oorzaak kan zijn van vermoeidheidsklachten. Zoals bekend komt een vitamine D tekort veel voor en blijkt het lastig te zijn om het vitamine D gehalte in het bloed op een adequaat niveau te krijgen en te houden. Zeker wanneer er weinig zonlicht is en/of wanneer de zon niet krachtig genoeg is. Suppletie met vitamine D wordt vanuit de Gezondheidsraad aanbevolen.

Referenties
1. A. Nowak et al. Effect of vitamin D3 on self-perceived fatigue, A double-blind randomized placebo-controlled trial. Medicine (Baltimore). 2016 Dec; 95(52): e5353. Published online 2016 Dec 30. doi: 10.1097/MD.0000000000005353

Begrippenlijst
* De FAS (Fatigue Assessment Scale) test: een vragenlijst over de aanwezigheid en ernst van vermoeidheidssymptomen. Hoe hoger de eindscore, des te groter het gevoel / de mate van vermoeidheid is.