Klik hier om naar het gastenboek te gaan

Home Nieuws Gastenboek Oorzaken Diagnose Eigenschappen Fibromyalgie Score Risicofactoren Symptomen Behandeling Medicatie Voeding Vitaminen ME/CVS 10 dingen.... Praktische tips Tips om beter te slapen
Depressief? Let op j...

Personen met een depressie kunnen veel baat hebben bij het eten van gezonde voeding. Goede voeding leidt tot een significante vermindering van klachten en in sommige gevallen tot een volledig herstel.

Verband tussen o.a. ...

Big data legt verband tussen migraine en PDS/IBS. Onderzoek op basis van anonieme patiëntgegevens van 480.000 mensen legt verrassende genetische verbanden bloot tussen uiteenlopende aandoeningen. Deze verbanden – zoals tussen PDS/IBS en migraine – zijn niet terug te vinden in de huidige ziekteclassificatiesystemen. En er zijn nog meer verrassende verbanden.

Radboudumc onderzoek...

Het Radboudumc in Nijmegen gaat een groot nationaal onderzoek doen naar de pijngevoeligheid van Nederlanders. Dat moet leiden tot betere behandelingen voor mensen die voortdurend pijn hebben, maakte het academisch ziekenhuis woensdag bekend.

Naar boven

Untitled Document
Een vitamine D-tekort in relatie tot vermoeidheidsklachten

Een vitamine D-deficiëntie is een veel voorkomend probleem en wordt geassocieerd met onder andere vermoeidheidsklachten, maar ook met andere symptomen zoals hoofdpijn, spierpijn, een gevoel van zwakte, depressieve gevoelens en verminderde cognitieve prestaties. Vermoeid zijn is een veelvoorkomende klacht in de eerstelijnszorg. Artsen behandelen deze symptomen regelmatig met onder andere vitamine D.

In een nieuwe studie(1) is de relatie tussen een vitamine D-tekort en vermoeidheidsklachten onderzocht om eerder gevonden onderzoeksresultaten te kunnen bevestigen. De studie is uitgevoerd onder 120 volwassen mannen en vrouwen met een vitamine D-deficiëntie (een 25(OH) vitamine D-status

De FAS test werd bij aanvang van het onderzoek afgenomen om de ernst van de vermoeidheidsklachten in kaart te kunnen brengen. Vier weken na het toedienen van de eenmalige dosis vitamine D werd de test nogmaals afgenomen. Hierbij was er een duidelijke verbetering waarneembaar in de vitamine D groep in vergelijking tot placebo. De verbeteringen in de FAS test werden geassocieerd met een toename van het 25(OH) vitamine D-gehalte in het bloed.

Ook deze studie laat zien dat een lage vitamine D-status oorzaak kan zijn van vermoeidheidsklachten. Zoals bekend komt een vitamine D tekort veel voor en blijkt het lastig te zijn om het vitamine D gehalte in het bloed op een adequaat niveau te krijgen en te houden. Zeker wanneer er weinig zonlicht is en/of wanneer de zon niet krachtig genoeg is. Suppletie met vitamine D wordt vanuit de Gezondheidsraad aanbevolen.

Referenties
1. A. Nowak et al. Effect of vitamin D3 on self-perceived fatigue, A double-blind randomized placebo-controlled trial. Medicine (Baltimore). 2016 Dec; 95(52): e5353. Published online 2016 Dec 30. doi: 10.1097/MD.0000000000005353

Begrippenlijst
* De FAS (Fatigue Assessment Scale) test: een vragenlijst over de aanwezigheid en ernst van vermoeidheidssymptomen. Hoe hoger de eindscore, des te groter het gevoel / de mate van vermoeidheid is.